STYRELSE

Funktion

Namn

Telefon

Mejladress

Ordförande

Per-Yngve Bengtsson

073-318 47 53

Sekreterare

Peter Folkeson


Kassör

Joost Witte


Ledamot

Börje Johansson


Ledamot

Christer Johansson


Suppleant

Jan-Olof Osbeck


Suppleant

Landeryds GoIF Fredrik JohanssonSuppleant

Landeryds Samhällsförening Thomas GustavssonValberedning

Sven-Olof SvenssonValberedning

Anders SvenssonValberedning

Adam StruweMedlemsregistrator

Kerstin Folkeson


Vill du kontakta hela styrelsen använd denna mejl: styrelsen@landeryd.info