Internationellt besök i Landeryd

Som ett inslag i en Leader-konferens i Halmstad, besökte tjugotalet delegater från olika EU-länder Landeryd och Landeryds Järnvägsmuseum den 2 december. Organisatör för besöket var Lokalt Ledd Utveckling Halland, LLUH, med kontor i Hyltebruk.


Bakgrunden till konferensen och besöket var att Leader som EU-koncept för landsbygdsutveckling fyller 30 år och att LJM tidigare fått ta del av sådant stöd, bl a till TÅGDAGARNA. LLUH-styrelsen har ju också nyligen valt att prioritera ett annat LJM-projekt; anslutningen av lokstallet till det kommunala VA-nätet (se separat text här intill) Nu ville landerydsbesökarna veta vad hittillsvarande Leader-pengar betytt för LJM, evenemangsdagarna och bygden. Andra grupper ur konferensen gjorde motsvarande studiebesök på andra håll och stödobjekt i Region Halland.


Efter förbokad lunch på Mammas gick hela besökargruppen över till stationshuset där LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson och kassör Joost Witte kortfattat informerade om Landeryds järnvägshistoria, det statliga byggnadsminnet (bl a stationshuset), LJM och TÅGDAGARNA, som år 2022  är planerade till 3-4 september. De båda underströk vikten av Leader-pengar och annat offentligt stöd till föreningens verksamhet, men poängterade att TÅGDAGARNA i sig inte är någon automatisk "vinstmaskin" ur arrangörssynpunkt. Däremot får de bygden och dess invånare att leva upp, lockar nya besökare till området och genererar sammantaget betydande intäkter till olika företag och verksamheter i Hylte kommun med omnejd. Därför är utväxlingen av stödpengarna betydande, vilket ju också är en av avsikterna med Leader-stödda projekt.

  

Efter en frågestund i gamla stinslägenheten tog sig besökarna, trots snö och kyla, till lokstallet för att titta närmare på ång- och diesellok, godsvagnar, rälsbussar m m. Därefter rullade deras buss vidare till Simlångsdalen för det fortsatta dagsprogrammet.

Leader-besökare

Några av deltagarna i den konferensgrupp som besökte Landeryd, här framför det för dagen översnöade ångloket SJ E10 1748. 


Foto: Madelene Wahlström, LLUH 

Grönt ljus för LJM utvecklingsprojekt


Styrelsen för LLUH (Lokalt Ledd Utveckling Halland) har bifallit en ansökan från LJM om ekonomiskt stöd till ett utvecklingsprojekt som innebär att Landeryds lokstall ansluts till det kommunala VA-nätet. I projektet ingår också anläggandet av några ställplatser för husbilar samt förberdelseåtgärder för inkoppling av vattenhäst för ånglok.


Läs mer här!

https://lluh.se/projekt/utveckling-av-landeryds-jarnvagsmuseum-ljm-och-lokstall/

Nya gåvor berikar LJM

Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) har fått flera fina gåvor med anknytning till föreningens ”hemmabana” Halmstad-Nässjö Järnvägar, HNJ. Från Anders ”Spiken” Andersson i Tvååker har LJM mottagit en till synes intakt morsetelegraf inklusive en oanvänd pappersremsa på rulle. Telegrafen har den 9 april 1946 sänts som tjänstegods från Reftele station till ett förråd på Halmstad C, varför man med visst fog kan anta att apparaten använts i Reftele dessförinnan. Möjligen sammanhänger dess transport till Halmstad med det då nästan årsgamla förstatligandet av HNJ, vilket skedde den 1 juli 1945.


Från Gullvi Andersson i Halmstad, med sommarbostad i Vallsnäs, har föreningen mottagit en gammal godsvåg från en HNJ-station, gissningsvis Hok. Vågen, med lösa vikter och bessmanfunktion, är tillverkad i Malmö, sannolikt kring förra sekelskiftet. Den är helt komplett. Gullvi har också skänkt två expeditionsstolar i trä, också dessa från en station längs HNJ, oklart vilken. Vågen och stolarna räddades till eftervärlden av Gullvis make Torsten som var reparatör på HNJ och senare SJ.


Rolf Jonsson i Varberg har skänkt en äldre SJ-märkt slutsignallykta. Lyktan är välbevarad efter många år i förråd och komplett frånsett att den behöver ett nytt glas till fotogenlampan som utgör ljusskällan. Rolf fick lyktan när han år 1960 sommarjobbade vid SJ i Bollnäs, där hans far var banmästare. 


– Vi tackar stort för dessa fina gåvor som kommer att berika vårt museum på ett mycket bra sätt. Det känns stimulerande att Landeryds Järnvägsmuseum ses som en värdig mottagare av sådana här saker, fyllda av järnvägshistoria, kommenterar LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson. Han säger också att fler gåvor är på ingång – mer information om dessa kommer under hösten! 

Överlämning
Överlämning
Rolf Jonsson (t v) överlämnar slutsignallyktan till LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson. Lyktan kan måhända få sin plats på en av de HNJ-finkor som nu renoveras i lokstallet.
Foto: Åsa Bengtsson
Slutsignallykta
Slutsignallykta
Rolf Jonsson fick slutsignallyktan, avsedd för fotogenbelysning, när han sommarjobbade på SJ i Bollnäs år 1960. Efter många år i förråd får den nu nytt liv i Landeryd.
Foto: Åsa Bengtsson

Lyckad medlemsresa till Kristinehamn

Landeryds Järnvägsmuseums och Nässjö Järnvägsmuseums gemensamma medlemsresa till Värmland lördagen den 4 september blev mycket lyckad. De deltagande medlemmarna från båda föreningarna –tillsammans ett 40-tal – kunde njuta av en fin tågresa genom ett soligt och sensommarvackert Sverige.


– I Kristinehamn blev vi varmt mottagna av Lars Yngström, vd i privatägda Tågåkeriet i Bergslagen AB. Han gav oss först en inblick i lokala järnvägshistoria och guidade därefter runt i Tågabs verkstäder, lokstallar och andra lokaler, säger LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson, och fortsätter:


– Extra uppskattat var dels en frågesport i företagets fikarum där de rätta svaren kom att forma bokstavskombinationen LANDERYD, dels att vi kunde titta närmare på vår personvagn B1 5157 som ju finns i Kristinehamn och blivit renoverad där. Före återresan fanns det också tid för en stadsvandring för dem som så önskade.


LJM-medlemmarna inledde dagen med att lämna Landeryd med ordinarie Krösatåg mot Nässjö. Där väntade NJ-medlemmarna med extratåget bestående av Rapidlok nr 987 och tre 1960-talsvagnar, därav en restaurangvagn.


Uppresan gick via Mjölby-Hallsberg-Laxå och medan el-veterantåget banade sig norrut enligt tidtabell kunde resenärerna avnjuta förmiddagskaffe och lunch ombord. Återresan skedde via Laxå-Falköping-Nässjö och medan mörkret föll utanför serverades en välsmakande middagssupé i restaurangvagnen. Landerydsresenärerna steg av tåget i Bankeryd för att åka sista biten hem i en Scania veteranbuss, framförd av Andreas Knutsson.


– Bussen fick ersätta den tänkta resan med NJ motorvagn Y1 beroende på banarbeten på HNJ-banan. Men alla föreföll nöjda med denna framtvingade ”bussersättning”, liksom med hela dagen. Så stort tack till alla deltagande medlemmar, till LJM sekreterare Peter Folkeson som ordnat smått och stort kring resan och till NJ för gott samarbete och välkört tåg med ypperlig service, säger Per-Yngve Bengtsson. Han ser gärna fler liknande resor framöver till nya, intressanta mål.

Gruppbild
Gruppbild
Värmlandsresenärerna samlade framför LJM/NJ-extratåg före avgången från Kristinehamn. Tåget drogs av en av SJ:s tidigare snabblöpare, Rapidlok nr 987 byggt 1961.
Foto: Per-Yngve Bengtsson
LJM Medlemsresa
LJM Medlemsresa
Tågabs vd Lars Yngström berättade initierat om Värmlands järnvägshistoria och visade senare runt i företagets anläggningar.
Foto: Per-Yngve Bengtsson
Tågbyte
Tågbyte
LJM ankommer Nässjö C och byter till NJ:s tåg mot Kristinehamn.
Tågab i Kristinehamn
Tågab i Kristinehamn
Tågab i Kristinehamn, gamla vattentornet och mängder av lok.
Vår vagn
Vår vagn
Vår uthyrda vagn B1 5157 hos Tågab.
Inlandsbanans motorvagn
Inlandsbanans motorvagn
Precis innan vår avgång mot Nässjö kom detta tågset från Trelleborg!
Inlandsbanans första begagnade motorvagn från Holland, direkt från
ombyggnaden i Polen. Tågab skulle utföra några jobb.