Aktuellt

AKTUELLT

Öppethållande av museet


Järnvägsmuseet i lokstallet är öppet i samband med våra arbetsdagar, under Tågsläppet sista söndagen i april samt i samband med Tågdagarna första hela helgen i september. Se vidare under rubrikerna Arbetsdagar och Möten och Evenemang här intill.


På begäran öppnar vi gärna museet för enskilda besökare och grupper också vid andra tidpunkter, då mot en mindre avgift (öppning inkl 1-5 besökare kostar 200 kr, från 6 personer och uppåt tillkommer 20 kr/besökare). Ring 073-318 47 53 för att boka ett besök. Välkommen!

Arbetsdagar 2022


Vi börjar kl 09:00, samling vid lokstallet, som regel 1:a lördagen i månaden. Ytterligare arbetsdagar kan tillkomma, de publiceras här.


1 oktober

29 oktober (Inför vintern)


Samt oftast onsdagar 9-14:00. Dessa arbetsdagar organiseras av Christer Johansson

073-073 63 86Möten och Evenemang 2022


29 oktober (Lö) Medlemsmöte kl. 14.00

Bokgåva till LJM

Arne Back, hemmahörande i Skedala och tågmästare hos SJ åren 1983-2004, har skänkt fyra fina järnvägsböcker till LJM; Svenska lokmän, delarna I och II samt historiken Statens Järnvägar 1906-1931 i två band. Vi tackar!

Arne har nära koppling till järnvägen inte bara genom sina SJ-år, utan också genom sin farfar Carl A Jönsson (1898-1972) som finns presenterad i ord och bild på sidan 207 i Svenska lokmän del II. Carl A Jönsson (A för Algot) var nämligen lokförare, bl a i Landeryd från år 1937 och i födelsestaden Halmstad från 1945. Han anställdes redan 1916 vid HNJ verkstad, småningom blev han lokledare i Jönköpings hamn 1920 och i Halmstad 1924. 

Carl A Jönsson bar under sin tid i Landeryd styrelseledamot i Svenska Järnvägsmannaförbundets avdelning 333 och perioden 1943-1945 dess ordförande.

– Böcker som dessa är värdefulla som källor för kunskap om hur järnvägsdriften organiserades i flydda tider. Vi tackar Arne för dessa volymer som kommer att ingå i Landeryds Järnvägsmuseums bibliotek, kommenterar Per-Yngve Bengtsson, LJM:s ordförande.  

Kulturministern på besök

Just före TÅGDAGARNA, fredagen den 2 september, besökte dåvarande kulturministern Jeanette Gustafsdotter Landeryds Järnvägsmuseum. Höjdpunkten på besöket och uppenbarligen hela hennes vistelse i Hylte kommun denna dag var, i alla fall enligt kulturministern själv, besöket i hytten på ångloket E2 1092, ägt av Nässjö Järnvägsmuseum och ett av loken som drog tågen under TÅGDAGARNA. Loket var under ånga utanför lokstallet.

– Särskilt att få uppleva på plats hur varmt det blev. Också att se hela maskineriet och den fulländade tekniken, förklarade ministern för Hallandsposten efteråt.

Arne Back pekar på bilden av sin farfar Carl A Jönsson, en gång lokförare i Landeryd.

Kulturministern tittar glatt ut från hytten på ångloket. I dörren Ronny Löfquist, kommunråd i Hylte kommun.

LJM på plats i knallevärlden 

Landeryds Järnvägsmuseum tillhörde knallarna under Långaryds välbesökta marknad den 28 augusti, en vecka före TÅGDAGARNA. Föreningens kassör Joost Witte delade i rask takt ut flygblad om TÅGDAGARNA till förbipasserande och LJM-ordföranden Per-Yngve Bengtsson sålde böcker om Krösatågen och LJM-muggar m m.

– Intrycket av alla de kommentarer som vi fick var att TÅGDAGARNA var extra efterlängtade efter två års pandemiuppehåll och – ännu viktigare – att många marknadsbesökare tänkte att komma till evenemangsdagarna. Det värmde, säger Per-Yngve Bengtsson. Han tillägger att såväl Långaryds marknad som Julmarknaden i Hyltebruk är bra lokala forum för att sprida kunskap om LJM och föreningens verksamhet, inklusive Tågsläppet och TÅGDAGARNA.


Långaryds anrika marknad arrangeras av medlemmarna i nätverket inom Långaryd-Landeryd i samverkan, där också LJM ingår. Flera LJM:are, inklusive styrelseledamöter, arbetade med marknadsarrangemanget vars tillfälliga toaletter, flaggstänger m m flyttades till TÅGDAGARNA efter avslutad marknad.


I anslutning till marknaden höll LJM extraöppet i lokstallet, vilket lockade en del besökare.

LJM:s kassör Joost Witte, med ryggen mot LJM-ståndet och kameran, delade ut ett stort antal flygblad om årets TÅGDAGARNA 2022.

Välbesökt TÅGSLÄPP i vackert väder

LJM:s TÅGSLÄPP den 24 april lockade minst 150 personer i alla åldrar. De kunde förutom att gå en tipspromenad med frågor både för barn och vuxna (se de rätta svaren här intill), köpa kaffe med hembakat i lokstallet, handla varor ur LJM-butiken samt se och höra ett antal fordon röra sig ur stallet och längs järnvägsspåren utanför. Fordonen som släpptes ur stallet var vår lokomotor Z43 215, rälsbussen Y8 1076 och rälsbussläpet UBFZ 2069 och de båda banarbetsmaskinerna. Dagen till ära rullades också den snart färdigrestaurerade godsvagnen HNJ G 861 ut i solen.
Tack alla LJM-medlemmar och övriga som mötte upp till årets TÅGSLÄPP! Ett tack också till Magnus Lindman från Nässjö Järnvägsmuseum som var dagens lokförare.
Vinnarna i tipspromenaderna har underrättats!


Rätt tipsrad Barn:


Fråga 1
Vem vann melodifestivalen 2021?
1.Tusse
Fråga 2
Vad använder ånglok som bränsle?
1. Kol och vatten
Fråga 3
Vad heter Paw Patrol valpar?
2. Zuma, Rocky, Skye, Chase, Marshall, Rubble, Everest
Fråga 4
Vad heter detta?
X. Vändskiva
Fråga 5
Vad heter Peppa Pigs lillebror?
1. George
Fråga 6
Var förvarar man lok och tåg?
X. Lokstallet
Fråga 7
Var får man köra med racerbilar?
1. På racerbana
Fråga 8
Vad heter den här transportformen?
2. Tunnelbana
Fråga 9
När är det dags för Tågdagarna?
1. I september
Fråga 10
Var bor Kalle Anka?
2. Ankeborg


Skiljefrågan:
Det fanns 26 stenar i burken


Rätt tipsrad Vuxen:
2 Ulysses S. Grant (USAs president från 1869)
 Mosippa (Härjedalens landskapsblomma)
Tomtabacken i Nässjö kommun (Götalands högsta punkt, 376,5 m ö h)
1 1 januari 1879 (Normaltidens införande i Sverige)
En gammal tornister
X Pär Lagerkvist i "Gäst hos verkligheten"
2 2018, 3 byggnader (Statliga byggnadsminnet LANDERYDS STATION)
1 Eldorado (bilden på Kjell Alinge)
2 Langettstygn
1 Cox Orange


Skiljefrågan:
Burken med stenar vägde 360 g (skiljefrågan)

Medlemsresa till leksakernas värld

LJM:s medlemsresa längs HNJ-, Västkust- och Söderåsbanan till Eslöv lockade 50 deltagarna. Färden skedde i den museala motorvagn littera Y1 1299, ägd av Nässjö Järnvägsmuseum och välbekant från de senaste årens TÅGDAGAR då den gått i pendeln Torup-Hyltebruk. I Eslöv besöktes stadens
innehållsrika leksaksmuseum, fyllt av modelljärnvägar och andra aha-upplevelser för besökare i alla
åldrar, kanske med tonvikt på de något äldre…
Medlemsresan i soligt men kyligt väder, var ett samarbete med Nässjö Järnvägsmuseum som också
hade ett antal medlemmar ombord. Återfärden från Skåne skedde via Södra stambanan till
Hässleholm och Markarydsbanan till Halmstad och vidare norrut på HNJ.

LJM blir mer synligt

Landeryds Järnvägsmuseum håller på att bli mer synligt. Lokstallets fasad ska få tydliga
destinationsskyltar i tre riktningar – mot Hyltevägen och mot järnvägen. I skrivande stund har två av
skyltarna kommit på plats. På skyltarna, som senare ska förses med belysning, finns museets logga
och LJM:s webbadress, www.landeryd.info.


– Även om lokstallet ligger väl synligt och därmed är lätt att hitta, måste dess innehåll marknadsföras
på ett tydligare sätt än hittills, bl a med hänsyn till att många besökare inte är hemmastadda i
Landeryd och inte självklart vet hur ett lokstall ser ut, säger LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson.


– Skyltarnas webbadress blir också en länk i att öka kännedomen om vår hemsida och därmed om
järnvägsmuseet, TÅGDAGARNA och vår övriga föreningsverksamhet. Senare i år ska man kunna göra
virtuella besök i Landeryds Järnvägsmuseum via hemsidan, något som erfarenhetsmässigt brukar
leda till fler fysiska besökare som nu får lättare att hitta rätt på plats i Landeryd, konstaterar LJM-
ordföranden.

Polkagrisen i fokus i lokstallet

Nyligen var Landeryds Järnvägsmuseum värd för ett filmteam från Meza Verde Film med bas i Anderstorp.
Med hjälp av green screen-teknik, rätt kameravinklar och statisten Daniel Nordström i tidstypiska kläder
förvandlades det inre av 1950-talsrälsbussen Y8 1076 till en gammaldags tågkupé. Filmsekvensen ska ingå
i en dokumentär kring Amalia Eriksson, polkagrisens svenska mamma.


Wikipedia avslöjar att Amalia Eriksson år 1859 fick tillstånd av magistraten i Gränna att bedriva
sockerbageri och tillverka karameller. Hon var den första kända tillverkaren av polkagrisar i Sverige.
Affärerna gick bra och Amalia Eriksson fick flera efterföljare med polkagristillverkning i den lilla staden vid Vätterns strand.


Den som undrar över ordet polkagris, ska veta att dessa godsaker uppkallats efter dansen polka, som var populär vid polkagrisarnas födelse. Samtidigt var gris ett allmänt begrepp för sötsak, vilket ska ha bidragit till namnet, allt enligt Wikipedia.


— Det är roligt att våra järnvägsfordon och den suggestiva miljön i Landeryds lokstall kommer till nytta också i sådana här kultursammanhang. Vi välkomnar verkligen den här meranvändningen av museet och dess samlingar, säger LJM-ordföranden Per-Yngve Bengtsson.

LJM Filminspelning 2
LJM Filminspelning 1

Internationellt besök i Landeryd

Som ett inslag i en Leader-konferens i Halmstad, besökte tjugotalet delegater från olika EU-länder Landeryd och Landeryds Järnvägsmuseum den 2 december. Organisatör för besöket var Lokalt Ledd Utveckling Halland, LLUH, med kontor i Hyltebruk.


Bakgrunden till konferensen och besöket var att Leader som EU-koncept för landsbygdsutveckling fyller 30 år och att LJM tidigare fått ta del av sådant stöd, bl a till TÅGDAGARNA. LLUH-styrelsen har ju också nyligen valt att prioritera ett annat LJM-projekt; anslutningen av lokstallet till det kommunala VA-nätet (se separat text här intill) Nu ville landerydsbesökarna veta vad hittillsvarande Leader-pengar betytt för LJM, evenemangsdagarna och bygden. Andra grupper ur konferensen gjorde motsvarande studiebesök på andra håll och stödobjekt i Region Halland.


Efter förbokad lunch på Mammas gick hela besökargruppen över till stationshuset där LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson och kassör Joost Witte kortfattat informerade om Landeryds järnvägshistoria, det statliga byggnadsminnet (bl a stationshuset), LJM och TÅGDAGARNA, som år 2022  är planerade till 3-4 september. De båda underströk vikten av Leader-pengar och annat offentligt stöd till föreningens verksamhet, men poängterade att TÅGDAGARNA i sig inte är någon automatisk "vinstmaskin" ur arrangörssynpunkt. Däremot får de bygden och dess invånare att leva upp, lockar nya besökare till området och genererar sammantaget betydande intäkter till olika företag och verksamheter i Hylte kommun med omnejd. Därför är utväxlingen av stödpengarna betydande, vilket ju också är en av avsikterna med Leader-stödda projekt.

  

Efter en frågestund i gamla stinslägenheten tog sig besökarna, trots snö och kyla, till lokstallet för att titta närmare på ång- och diesellok, godsvagnar, rälsbussar m m. Därefter rullade deras buss vidare till Simlångsdalen för det fortsatta dagsprogrammet.


Leader-besökare

Några av deltagarna i den konferensgrupp som besökte Landeryd, här framför det för dagen översnöade ångloket SJ E10 1748. 


Foto: Madelene Wahlström, LLUH 

Grönt ljus för LJM utvecklingsprojekt


Styrelsen för LLUH (Lokalt Ledd Utveckling Halland) har bifallit en ansökan från LJM om ekonomiskt stöd till ett utvecklingsprojekt som innebär att Landeryds lokstall ansluts till det kommunala VA-nätet. I projektet ingår också anläggandet av några ställplatser för husbilar samt förberdelseåtgärder för inkoppling av vattenhäst för ånglok.


Läs mer här!

https://lluh.se/projekt/utveckling-av-landeryds-jarnvagsmuseum-ljm-och-lokstall/

Nya gåvor berikar LJM

Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) har fått flera fina gåvor med anknytning till föreningens ”hemmabana” Halmstad-Nässjö Järnvägar, HNJ. Från Anders ”Spiken” Andersson i Tvååker har LJM mottagit en till synes intakt morsetelegraf inklusive en oanvänd pappersremsa på rulle. Telegrafen har den 9 april 1946 sänts som tjänstegods från Reftele station till ett förråd på Halmstad C, varför man med visst fog kan anta att apparaten använts i Reftele dessförinnan. Möjligen sammanhänger dess transport till Halmstad med det då nästan årsgamla förstatligandet av HNJ, vilket skedde den 1 juli 1945.


Från Gullvi Andersson i Halmstad, med sommarbostad i Vallsnäs, har föreningen mottagit en gammal godsvåg från en HNJ-station, gissningsvis Hok. Vågen, med lösa vikter och bessmanfunktion, är tillverkad i Malmö, sannolikt kring förra sekelskiftet. Den är helt komplett. Gullvi har också skänkt två expeditionsstolar i trä, också dessa från en station längs HNJ, oklart vilken. Vågen och stolarna räddades till eftervärlden av Gullvis make Torsten som var reparatör på HNJ och senare SJ.


Rolf Jonsson i Varberg har skänkt en äldre SJ-märkt slutsignallykta. Lyktan är välbevarad efter många år i förråd och komplett frånsett att den behöver ett nytt glas till fotogenlampan som utgör ljusskällan. Rolf fick lyktan när han år 1960 sommarjobbade vid SJ i Bollnäs, där hans far var banmästare. 


– Vi tackar stort för dessa fina gåvor som kommer att berika vårt museum på ett mycket bra sätt. Det känns stimulerande att Landeryds Järnvägsmuseum ses som en värdig mottagare av sådana här saker, fyllda av järnvägshistoria, kommenterar LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson. Han säger också att fler gåvor är på ingång – mer information om dessa kommer under hösten! 

Överlämning
Överlämning
Rolf Jonsson (t v) överlämnar slutsignallyktan till LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson. Lyktan kan måhända få sin plats på en av de HNJ-finkor som nu renoveras i lokstallet.
Foto: Åsa Bengtsson
Slutsignallykta
Slutsignallykta
Rolf Jonsson fick slutsignallyktan, avsedd för fotogenbelysning, när han sommarjobbade på SJ i Bollnäs år 1960. Efter många år i förråd får den nu nytt liv i Landeryd.
Foto: Åsa Bengtsson

Lyckad medlemsresa till Kristinehamn

Landeryds Järnvägsmuseums och Nässjö Järnvägsmuseums gemensamma medlemsresa till Värmland lördagen den 4 september blev mycket lyckad. De deltagande medlemmarna från båda föreningarna –tillsammans ett 40-tal – kunde njuta av en fin tågresa genom ett soligt och sensommarvackert Sverige.


– I Kristinehamn blev vi varmt mottagna av Lars Yngström, vd i privatägda Tågåkeriet i Bergslagen AB. Han gav oss först en inblick i lokala järnvägshistoria och guidade därefter runt i Tågabs verkstäder, lokstallar och andra lokaler, säger LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson, och fortsätter:


– Extra uppskattat var dels en frågesport i företagets fikarum där de rätta svaren kom att forma bokstavskombinationen LANDERYD, dels att vi kunde titta närmare på vår personvagn B1 5157 som ju finns i Kristinehamn och blivit renoverad där. Före återresan fanns det också tid för en stadsvandring för dem som så önskade.


LJM-medlemmarna inledde dagen med att lämna Landeryd med ordinarie Krösatåg mot Nässjö. Där väntade NJ-medlemmarna med extratåget bestående av Rapidlok nr 987 och tre 1960-talsvagnar, därav en restaurangvagn.


Uppresan gick via Mjölby-Hallsberg-Laxå och medan el-veterantåget banade sig norrut enligt tidtabell kunde resenärerna avnjuta förmiddagskaffe och lunch ombord. Återresan skedde via Laxå-Falköping-Nässjö och medan mörkret föll utanför serverades en välsmakande middagssupé i restaurangvagnen. Landerydsresenärerna steg av tåget i Bankeryd för att åka sista biten hem i en Scania veteranbuss, framförd av Andreas Knutsson.


– Bussen fick ersätta den tänkta resan med NJ motorvagn Y1 beroende på banarbeten på HNJ-banan. Men alla föreföll nöjda med denna framtvingade ”bussersättning”, liksom med hela dagen. Så stort tack till alla deltagande medlemmar, till LJM sekreterare Peter Folkeson som ordnat smått och stort kring resan och till NJ för gott samarbete och välkört tåg med ypperlig service, säger Per-Yngve Bengtsson. Han ser gärna fler liknande resor framöver till nya, intressanta mål.

Gruppbild
Gruppbild
Värmlandsresenärerna samlade framför LJM/NJ-extratåg före avgången från Kristinehamn. Tåget drogs av en av SJ:s tidigare snabblöpare, Rapidlok nr 987 byggt 1961.
Foto: Per-Yngve Bengtsson
LJM Medlemsresa
LJM Medlemsresa
Tågabs vd Lars Yngström berättade initierat om Värmlands järnvägshistoria och visade senare runt i företagets anläggningar.
Foto: Per-Yngve Bengtsson
Tågbyte
Tågbyte
LJM ankommer Nässjö C och byter till NJ:s tåg mot Kristinehamn.
Tågab i Kristinehamn
Tågab i Kristinehamn
Tågab i Kristinehamn, gamla vattentornet och mängder av lok.
Vår vagn
Vår vagn
Vår uthyrda vagn B1 5157 hos Tågab.
Inlandsbanans motorvagn
Inlandsbanans motorvagn
Precis innan vår avgång mot Nässjö kom detta tågset från Trelleborg!
Inlandsbanans första begagnade motorvagn från Holland, direkt från
ombyggnaden i Polen. Tågab skulle utföra några jobb.