Aktuellt

AKTUELLT

Gillar du också gamla tåg? 

 

Tycker du att gamla byggnader är det bästa som finns?

Känner du kanske extra mycket för Halmstad - Nässjö Järnväg?

Eller vill du helt enkelt bara ha en meningsfull fritidssysselsättning?

 

Då är vår förening något för dig. Genom ett medlemsskap i Landeryds Järnvägsmuseum stödjer du inte bara vår förening, du har dessutom möjligheten att själv delta i verksamheten med att bygga upp Hallands läns enda järnvägsmuseum och dessutom ha trevligt och roligt samtidigt.

 

Hur blir jag medlem?

 

Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften, 200 kronor, alternativt 250 för familjemedlemsskap. På plusgirokonto 130 34 28-5. Betalningsmottagare är föreningen Landeryds Järnvägsmuseum. Glöm inte att tydligt ange namn, adress, telefon och gärna e-postadress om sådan finns.

Öppethållande av museet


Järnvägsmuseet i lokstallet är öppet i samband med våra arbetsdagar, under Tågsläppet sista söndagen i april samt i samband med Tågdagarna första hela helgen i september. Se vidare under rubrikerna Arbetsdagar och Möten och Evenemang här intill.


På begäran öppnar vi gärna museet för enskilda besökare och grupper också vid andra tidpunkter, då mot en mindre avgift (öppning inkl 1-5 besökare kostar 200 kr, från 6 personer och uppåt tillkommer 20 kr/besökare). Ring 073-318 47 53 för att boka ett besök. Välkommen!

LJM ÅRSMÖTE ÄR INSTÄLLT på grund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Styrelsen hoppas på förståelse och återkommer senare med ny tidpunkt för årsmötet.  


Arbetsdagar 2020

4 juli

1 augusti

29 augusti

3 oktober


Vi börjar kl 09.00, samling vid lokstallet. Ytterligare arbetsdagar kan tillkomma, de publiceras här.


Arbetsdagar framöver som planerat, dagar kan tillkomma efter hand. Nya blir lördagarna


26 september

24 oktober

21 november


samt oftast tisdagar 9-13.00. dessa tisdagar organiseras av J-O Osbeck 072-702 10 73

Möten och Evenemang 2020


LJM ÅRSMÖTE ÄR INSTÄLLT på grund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Styrelsen hoppas på förståelse och återkommer senare med ny tidpunkt för årsmötet.  


TÅGSLÄPP  är inställt och preliminärt återkommer vi med nytt datum senare i sommar beroende på  hur Covid-19 utvecklingen blir. 


Planerad LJM-medlemsresa i rälsbuss Landeryd-Torup i samarbete med Svenska Motor-vagnsklubben (SMoK). Är inställt. 


Tågdagarna i Landeryd 2020 är inställt.


18 oktober

Planerat besök av Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) i Landeryds lokstall cirka 30 minuter vid 10:30, i samband med SMoK-resa till Hyltebruk.

TÅGDAGARNA I LANDERYD 2020
Ställs in p g a corona-viruset!

Årets Tågdagarna i Landeryd den 5-6 september ställs in beroende på osäkerheten kring corona-viruset.


– Det har varit ett tungt beslut att ta. Men vår föreningsstyrelse, liksom våra främsta lokala arrangörspartners, Landeryds GoIF och Landeryds Samhällsförening, ser inga möjligheter att genomföra evenemangsdagarna under rådande omständigheter, säger Landeryds Järnvägsmuseums ordförande Per-Yngve Bengtsson.


– Tågdagarna bygger på mängder av ideella arbetsinsatser och intensivt nätverkande mellan många parter, men också ekonomiska satsningar, bl a på marknadsföring, tryckning av biljetter och avtal med trafikoperatörer. Det är inte ansvarsfullt att genomföra allt detta om vi inte säkert vet att Tågdagarna kan genomföras, fortsätter han och tillägger:


– Vi har också fått signaler, som pekar på att en del av den nödvändiga ideella arbetsstyrkan kommer att avstå från att engagera sig i år, med hänvisning till corona-viruset. Till detta kommer en farhåga om att många presumtiva Tågdagarna-besökare kommer att stanna hemma i år av samma skäl. I fjol lockade evenemangsdagarna cirka 11000 besökare /resenärer till berörda orter. Avsevärt färre besökare skulle äventyra Tågdagarnas ekonomi. Till bilden hör att Hallandstrafiken nyligen meddelat att man i år inte har möjlighet att köra de gratis Krösatågen Halmstad-Landeryd T/R, som tillfört Tågdagarna ett stort antal besökare och resenärer.


– Vi har all förståelse för att Hallandstrafiken, pressat av kraftigt minskat kollektivresande, kommit till denna slutsats. Vi värdesätter det hittillsvarande samarbetet och hoppas på en fortsättning nästa år, 2021, säger Per-Yngve Bengtsson. Han och föreningen hoppas nu att det ekonomiska evenemangsstöd, som man beviljats av Hylte kommun och Region Halland kan överföras till nästa års arrangemang den 4-5 sep 2021.


För mer information kontakta

LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson, 073-318 47 53 eller
LJM:s sekreterare Peter Folkeson, 070-428 13 35.

Kontakta oss

 

Landeryds Järnvägsmuseum

Hyltevägen 6

314 94 LANDERYD

 

Email: kontakt@landeryd.info

 

Telefon: 073-318 47 53

 

Copyright © LJM all rights reserved.