Aktuellt

AKTUELLT

Gillar du också gamla tåg? 

 

Tycker du att gamla byggnader är det bästa som finns?

Känner du kanske extra mycket för Halmstad - Nässjö Järnväg?

Eller vill du helt enkelt bara ha en meningsfull fritidssysselsättning?

 

Då är vår förening något för dig. Genom ett medlemsskap i Landeryds Järnvägsmuseum stödjer du inte bara vår förening, du har dessutom möjligheten att själv delta i verksamheten med att bygga upp Hallands läns enda järnvägsmuseum och dessutom ha trevligt och roligt samtidigt.

 

Hur blir jag medlem?

 

Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften, 200 kronor, alternativt 250 för familjemedlemsskap. På plusgirokonto 130 34 28-5. Betalningsmottagare är föreningen Landeryds Järnvägsmuseum. Glöm inte att tydligt ange namn, adress, telefon och gärna e-postadress om sådan finns.

Öppethållande av museet


Järnvägsmuseet i lokstallet är öppet i samband med våra arbetsdagar, under Tågsläppet sista söndagen i april samt i samband med Tågdagarna första hela helgen i september. Se vidare under rubrikerna Arbetsdagar och Möten och Evenemang här intill.


På begäran öppnar vi gärna museet för enskilda besökare och grupper också vid andra tidpunkter, då mot en mindre avgift (öppning inkl 1-5 besökare kostar 200 kr, från 6 personer och uppåt tillkommer 20 kr/besökare). Ring 073-318 47 53 för att boka ett besök. Välkommen!

LJM ÅRSMÖTE ÄR INSTÄLLT på grund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Styrelsen hoppas på förståelse och återkommer senare med ny tidpunkt för årsmötet.  


Arbetsdagar 2020

4 april

2 maj

6 juni

4 juli

1 augusti

29 augusti

3 oktober


Vi börjar kl 09.00, samling vid lokstallet. Ytterligare arbetsdagar kan tillkomma, de publiceras här.

Fotoutställning

På tisdag, den 11 februari är det vernissage kl 18.30 med en fotoutställning på biblioteket i Hyltebruk med Bengt Spades järnvägsbilder från Landeryd på 1960-talet. Föreläsning av Bengt Spade om bakgrunden till bilderna. LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson informerar om aktuella frågor inom Landeryds Järnvägsmuseum och planerna inför Tågdagarna 2020 (5-6 september). Fotoutställningen pågår till slutet av mars.


LJM-film på nätet

 www.lluh.se kan man nu ta del av den film som gjorts i samband med att Landeryds Järnvägsmuseum tilldelades Landsbyggare-priset 2019, och där föreningens ordförande intervjuas. Klicka på rutan "Vi landsbyggare".

Avsnitt för bifogade filer

Möten och Evenemang 2020


21 Mars

LJM ÅRSMÖTE ÄR INSTÄLLT på grund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Styrelsen hoppas på förståelse och återkommer senare med ny tidpunkt för årsmötet.  


26 april

Tågsläpp, Öppet hus i museet kl 10-16, servering med gratis kaffe, fotoutställning, tipspromenad m m


Denna söndagen serveras det även viltbuffe på Mammas i Landeryd, Läs mer här


17 maj

Planerad LJM-medlemsresa i rälsbuss Landeryd-Torup i samarbete med Svenska Motor-
vagnsklubben (SMoK). Detaljerat program presenteras senare på denna plats.


7 juni

Planerat besök av Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) i Landeryds lokstall i samband med SMoK-resa till Hyltebruk.


5-6 september

Tågdagarna i Landeryd, jubileumsprogram (Tågdagarna fyller 10 år), veterantåg och -bussar i tät trafik, kultur- och kringaktiviteter på berörda orter   

Nytt bidrag från bygdens bank


Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) har tilldelats ytterligare bygdens bank-medel av Södra Hestra Sparbank, denna gång 150 000 kronor. 


– Pengarna ska gå till renoveringen av våra två drygt hundraåriga f d HNJ-vagnar, dels boggieteakvagnen HNJ DFo 26, dels den lilla tvåaxliga täckta godsvagnen HNJ Gs 861. I det senare fallet har renoveringen redan påbörjats i lokstallet, säger LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson som tillsammans med aktive medlemmen Göran Johansson tog emot sparbankschecken i Landeryd. På bilden här intill står de båda framför det större renoveringsobjektet, HNJ DFo 26. Denna vagn har ett förflutet som bl a postvagn på Halmstad-Nässjö Järnvägar (HNJ) och utställningsvagn hos Statens Järnvägar (SJ). 

– Eftersom relativt få HNJ-fordon finns bevarade känns det extra värdefullt att vi nu, genom bankens ekonomiska stöd, kan skynda på vagnarnas renovering. Det innebär i sin tur att vårt järnvägsmuseum blir ytterligare lokalt förankrat och än intressantare att besöka. Vad gäller den mindre vagnen, en tidstypisk ”finka”, är avsikten att åter göra den trafikduglig så att den då och då kan rulla från, till och förbi Landeryd precis som förr, säger Per-Yngve Bengtsson som riktar ett stort tack till Södra Hestra Sparbank. 


Foto: Stefan Erlandsson

 F d SJ ånglok littera B nr 1037 på vändskivan vid Landeryds lokstall/järnvägsmuseet.

Medlemsmöte med Västra Centralbanan-tema 

 

Ett 25-tal personer var närvarande vid medlemsmötet i Landeryds stationshus den 28 oktober 2019. LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson hälsade alla välkomna, däribland gästtalaren Thomas Themar från Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg.

Per-Yngve Bengtsson informerade inledningsvis utifrån föreningsstyrelsens 3-delade fokus: att utveckla föreningsverksamheten inklusive museet i lokstallet, att stärka ekonomin och att skapa fortsatt attraktiva Tågdagar.

Tågdagarna 2019 beräknas ha lockat 11 000 besökare. 3 700 färdbiljetter såldes, i båda fallen en uppgång med nästan 20 procent jämfört med 2018. Trafiken med veterantåg och -bussar gav ett mindre ekonomiskt överskott, dock större än i fjol. Hylte kommuns förlustgaranti behöver inte utnyttjas. 

Planeringen av Tågdagarna 2020 pågår. Avsikten är att ha minst två ånglok i drift, likaså att i trafiken markera att Tågdagarna fyller 10 år. Ångtågen till Hyltebruk – som sannolikt bidrog till det ökande antalet besökare – kommer att rulla också 2020, liksom HNJ ångvagn i Landeryd. Hylte kommun och Region Halland stöder Tågdagarna även 2020.

– Vi siktar också på ett samarbete med Länstrafiken i Jönköping liknande det vi har med Hallandstrafiken, vars gratis extratåg Halmstad-Landeryd t o r var fullsatta, sa Per-Yngve Bengtsson.

I exposén över året och aktuella frågor i övrigt, pekade han bl a på följande:

- styrelsen har hittills under 2019 haft 11 protokollförda möten

- ett antal arbetsdagar i och runt lokstallet har genomförts

- en film om LJM relaterad till Landsbyggarpriset blir klar i början av 2020 

- Trafikverket har efter överläggningar med LJM asfalterat perrongen i Landeryd, rustat upp bangårdens spår 3 och renoverat en växel

- det nya våghuset har kommit på plats. Derome har sponsrat med drygt hälften av kostnaden 

- LJM har fått ekonomiskt stöd från länsstyrelsen till en uppskyltad ”järnvägshistorisk promenadslinga” i Landeryd. Trafikverket deltar i projektet 

- dieselloket T23 119 och lokomotorn Z43 215 har köpts från BJs. Finansiering sker genom stöd från Södra Hestra Sparbank (”Bygdens bank”-medel)

- en personvagn (B1 5157) har hyrts ut till Tågab. Avtalet innebär att LJM får en årlig hyresintäkt samtidigt som vagnen rustas upp och förblir tillgänglig för LJM, utan kostnad, under Tågdagarna

- renoveringen av den täckta HNJ-godsvagnen G 861 har inletts

- kontakter har tagits för att återansluta lokstallet till kommunalt vatten & avlopp

- LJM har blivit medlem i ArbetSam, organisationen för Arbetslivsmuseer.

Efter diskussion kring olika frågor och kaffeservering, höll Thomas Themar ett uppskattat föredrag om Västra Centralbanan (VCJ), den forna järnvägen Landeryd-Falköping. Parallellt visade han också ett antal bilder från banan och dess byggnader och miljöer. 

Kulturpris till LJM:s ordförande


LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson har tilldelats Hylte kommuns kulturpris för 2019. Enligt prismotiveringen har han ”som kulturentreprenör på landsbygden lett Landeryds Järnvägsmuseum och eventet Tågdagarna från motgång till framgång. Han har även bjudit in kulturen till att ta en bredare plats i arrangemanget med inslag som fotoutställning, performance, teater och work in progress-utställning av residenskonstnär”.

Priset delades ut i samband med Hylte kommuns fullmäktigesammanträde den 28 november. I sitt tack pekade Per-Yngve Bengtsson på att Tågdagarna är frukten av många människors idoga arbete och ett brett nätverkande i bygd och region. 


– LJM och Tågdagarna skulle heller inte finnas utan de förutseende personer som en gång bildade föreningen, såg till att Landeryds lokstall bevarades för framtiden och småningom startade det som i dag är Tågdagarna. Allt detta är ett resultat av många goda krafters förening, konstaterade Per-Yngve Bengtsson.

Kontakta oss

 

Landeryds Järnvägsmuseum

Hyltevägen 6

314 94 LANDERYD

 

Email: kontakt@landeryd.info

 

Telefon: 073-318 47 53

 

Copyright © LJM all rights reserved.