Aktuellt

AKTUELLT

Gillar du också gamla tåg? 

 

Tycker du att gamla byggnader är det bästa som finns?

Känner du kanske extra mycket för Halmstad - Nässjö Järnväg?

Eller vill du helt enkelt bara ha en meningsfull fritidssysselsättning?

 

Då är vår förening något för dig. Genom ett medlemsskap i Landeryds Järnvägsmuseum stödjer du inte bara vår förening, du har dessutom möjligheten att själv delta i verksamheten med att bygga upp Hallands läns enda järnvägsmuseum och dessutom ha trevligt och roligt samtidigt.

 

Hur blir jag medlem?

 

Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften, 200 kronor för enskild medlen, alternativt 250 för familjemedlemskap. På Bankgiro 5555-8506. Betalningsmottagare är Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum. Glöm inte att tydligt ange namn, adress, födelseår, telefon och e-postadress om sådan finns.

Öppethållande av museet


Järnvägsmuseet i lokstallet är öppet i samband med våra arbetsdagar, under Tågsläppet sista söndagen i april samt i samband med Tågdagarna första hela helgen i september. Se vidare under rubrikerna Arbetsdagar och Möten och Evenemang här intill.


På begäran öppnar vi gärna museet för enskilda besökare och grupper också vid andra tidpunkter, då mot en mindre avgift (öppning inkl 1-5 besökare kostar 200 kr, från 6 personer och uppåt tillkommer 20 kr/besökare). Ring 073-318 47 53 för att boka ett besök. Välkommen!

Arbetsdagar 2021


3      juli

7+8 augusti Arbetshelg mer info kommer!

28   augusti (pga Tågdagarna)

2     oktober


Planer finns även på en arbetshelg i sommar.

Vi avvaktar pandemiutvecklingen.


Vi börjar kl 09:00, samling vid lokstallet, som regel 1:a lördagen i månaden. Ytterligare arbetsdagar kan tillkomma, de publiceras här.


samt oftast tisdagar 9-13:00. dessa tisdagar organiseras av J-O Osbeck 072-702 10 73Möten och Evenemang 2021


Medlemsmöte (avvaktar pandemin)

4    september planeras ev en medlemsresa!

4-5 september Tågdagarna INSTÄLLT

TÅGDAGARNA I LANDERYD 2021

Ställs in p g a osäkerheten kring pandemin!

Årets TÅGDAGARNA I LANDERYD den 4-5 september ställs in beroende på den fortsatta osäkerheten kring pandemin.


 – Föreningsstyrelsen, med representanter för våra främsta lokala arrangörspartners Landeryds GoIF och Landeryds Samhällsförening, ser inga möjligheter att genomföra evenemangsdagarna under rådande omständigheter, säger Landeryds Järnvägsmuseums ordförande Per-Yngve Bengtsson.

Han beklagar att TÅGDAGARNA måste ställas in för andra året i följd och hoppas på förståelse från besökare/resenärer. Föreningen har väntat med beslutet så länge som praktiskt möjligt.


– Men eftersom evenemangsdagarna kräver omfattande förberedelser tvingas vi nu konstatera att osäkerheten kring vilka restriktioner som kommer att gälla i början av september är fortsatt stor. Det kan bli lättnader, men vilka och när är det ingen som vet, säger Per-Yngve Bengtsson.


– TÅGDAGARNA bygger på ideella arbetsinsatser, nätverkande med företag, föreningar och verksamheter på berörda orter och investeringar i marknadsföring, avtal med trafikoperatörer, cateringföretag och andra leverantörer. Inte minst av ekonomiska skäl måste vi säkert veta att evenemangsdagarna verkligen går att genomföra, fortsätter han.


– TÅGDAGARNA är också ett komplext arrangemang i skiftande miljöer, och som till delar kräver polistillstånd. Något sådant går i dagsläget inte att få i förväg, utan styrs av pandemiläget i september. Sammantaget är osäkerhetsfaktorerna så många att det inte framstår som ansvarsfullt att gå vidare i planeringen. Vi vill också kunna erbjuda våra besökare ett i alla delar Coronasäkert arrangemang och då behöver vi i god tid veta vad som krävs. Därutöver skulle TÅGDAGARNA 2021 haft jubileumsprägel, eftersom de hade varit de tionde i ordningen. Att fira jubileet med ”pandemiöverrock” känns heller inte optimalt, säger Per-Yngve Bengtsson.

Han och Landeryds Järnvägsmuseum med samarbetspartners siktar nu i stället på två fullödiga TÅGDAGAR 3-4 september 2022. Med jubileumsprägel! 


För mer information kontakta LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson, 073-318 47 53 eller LJM:s sekreterare Peter Folkeson, 070-428 13 35. Mer om LJM och Tågdagarna finns på www.landeryd.info och www.tagdagarna.se, samt på facebook och instagram.

Styrelsen Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum