Syfte och mål

Syfte och mål

Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum har som huvuduppgift att bevara och utveckla Landeryds stationsmiljö samt att bedriva trafik med museala järnvägsfordon, främst med anknytning till Halland och forna HNJ.

 

 

 

Mail: kontakt@landeryd.info

 

 

Kontakt

 

Landeryds Järnvägsmuseum

Box 103

314 04 Landeryd