Syfte och mål

Öppettider

Om oss

Syfte och mål

Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum har som huvuduppgift att bevara och utveckla Landeryds stationsmiljö samt att bedriva trafik med museala järnvägsfordon, främst med anknytning till Halland och forna HNJ.

Plusgiro: 130 34 28-5


Kontakt


Landeryds Järnvägsmuseum

Hyltevägen 6

314 94 LANDERYD


Telefon: 073-318 47 53


Mail: kontakt@landeryd.info