Aktuellt

Öppettider

Om oss

Landeryds Järnvägsmuseum

Medlemsmöte nr 1-2018, 10 oktober 2018, Landeryds station. 18,30-21,00

Närvarande: Totalt 19 st, kaffe och kaka serverades.

PYB =  Per Yngve Bengtsson.

 

1 Mötets öppnande.

                       Ordförande PYB hälsade välkomna och förklarade medlemsmötet öppnat.

 

2 Fastställande av dagordning.

                       Tillägg gjordes på punkterna 4.l) och 10.a)

 

3 Val av mötesordförande.

Enhälligt val på sittande PYB.

 

4 Styrelsens arbete efter årsmötet.

Hittills har 7 st styrelsemöten avverkats, noterbart är att en vald aldrig deltagit.

 

Föreningen är väg att bygga upp en ekonomi, det pågår en översyn av fakturor som kommer, gäller t.ex. gasflaskor, försäkringar, lån etc. som bara har ”tickat” på. Stöd från Region Halland, Hylte Kommun, Kulturstöd, det mesta är utbetalt. Någon mindre summa återstår. Noterbart är att stöden gäller inte bara till TÅGDAGARNA  och LJM, utan även LJM året runt och kringarrangemangen i Landeryd som arrangeras av Samhällsföreningen och Idrottsföreningen (ex. toaletter på TÅGDAGARNA). Inför 2019 har LJM sökt för årsmöte och Tågsläpp (ca 20.000).

 

137 betalande medlemmar före TÅGDAGARNA, nu ca 165.

 

Styrelsen beslöt ganska tidigt att sälja aktierna i Landeryds Trafik AB och då avskrevs en mindre skuld samtidigt. Senare visade det sig att slipersbytaren och spikmaskinen i lokstallet var Landeryds Trafik AB:s egendom och efter förhandlingar, så köpte LJM dessa (oförutsedd utgift, men behövlig).

 

Fordon och avtal, Diesellok T23 119 finns ett avtal där LJM har förtur att köpa av BJs och det är styrelsens förhoppning att göra inom en snar framtid. Ånglok B 1333, som tillhör BJs, har även detta ett avtal beträffande förvaring och nyttjanderätt. LJM:s 2 ånglok i lokstallet är fn ej körbara. Rälsbuss Y8 med släp är ej besiktigade, men ett avtal med ägaren finns och diskussion pågår, muntligt är att båda parter är överens om att dessa ska bli kvar i Landeryd.

 

HNJ vagnarna Dfo26 (SJ Dfo11 3877 byggd av Atlas 1895, ombyggd till postvagn av HNJ 1937) och G 861 växlades den 6 okt ut från buskaget på spår 6 till kolaspåret där dom nu står luftigt och Dfo-vagnen ska snarast täckas över. Båda ska också städas ur. Förhoppningen är att dessa ska renoveras synligt och stå uppställda. Att få dessa i trafik kan vara svårt.

 

Lokstallet har städats av Gunhild Mårtensson och hon har även oljat vändskivans trädäck. I lokstallet finns även en dusch/toalettavdelning som är i gammalt stuk och som på sikt kanske kan återställas. Vattenhästen planeras att återställas utmed spåret. Ev även kolbryggan. Ett lokalt rockband var nyligen på besök och spelade in en musikvideo i lokstallet.

 

Bangården har delvis röjts, mer återstår. Förhoppning finns att återställa våghuset.

 

Burserydsbanan, seminarium på G, PYB har pratat med Hylte Kommun, valet drar ut på tiden.

Landeryds stationsbyggnad är nu statligt byggnadsminne och skyddsbestämmelserna antagna, mycket att bevara. Men vad säger detta om att byggnader ska bestå?

 

Trafikverkets konsult gällande inventering av ev förorenad mark har varit på besök i september. Området mellan station och lokstall borde Samhällsföreningen få köpa och den bollen handhar Trafikverket just nu.

 

LJM har varit närvarande på Landeryd/Långaryds samverkanförenings möten.

 

5 Tågsläpp 2018.

Blev populärt efter några års uppehåll och det går att utveckla med fler aktiviteter

och medlems-rekrytering. Styrelsen hade dock ganska kort startsträcka inför årets

arrangemang, som blev lyckad.      

 

6 TÅGDAGARNA 2018.

Fungerade mycket bra, vissa smärre förbättringspunkter finns. Gav ett mindre        överskott, enkelbiljettpriset justerades med 10:-. Ångvagnen populär. Hylte måste vakna med arrangemang. Prel. finns tankar på att låta ett ångtåg åka inom Hyltebruk. Vi ska även marknadsföra rundresa Landeryd-Hylte Torup-Landeryd bättre.

 

7 LJM framtidsplaner.

HNJ museum med ”eget” material är ganska svårt, då det finns brist på sådant, lutar kanske mer åt allmänt järnvägsmuseum. TÅGDAGARNA är ett levnadsgörande av museumet. Lokstallet är värdefullt liksom personalbostäder, våghus, godsmagasin, dressin-bod, stationshus. Guidade turer i denna

miljö hör till planerna kanske med en avlutande måltid på Mammas. HNJ vagnarna renoveras till utställningsskick. Ökning av antalet medlemmar.

 

8 Arbetsdagar/aktiviteter.

Högaktuellt är skydd på HNJ vagn och tätning av fönsterbågar i lokstall, samt att få i rutorna där uppe i ljusinsläppfönstren, så det blir tätt i vinter. Möte ihop med SJK och då kanske ihop med ett tågkåseri med NJ:s Sten-Åke Bergholm.

 

9 Utfärdståg.

Förfrågan har inkommit från ett företag och även från Hallandstrafiken.

 

 

10 Övriga frågor.

JHRF, JärnvägsHistoriskaRiksFörbundet, har årsmöte kommande helg i Alvesta. PYB deltager som LJM:s representant.

 

11 Nästa medlemsmöte.

            Onsdagen 23 januari kl 18.30 i stationshuset.

 

12 Mötets avslutande.

             PYB tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

 

Vid protokollet…………………………………………………………………………………………..Peter Folkeson, sekr.

Plusgiro: 130 34 28-5


KontaktLanderyds Järnvägsmuseum

Hyltevägen 6

314 94 LANDERYD


Telefon: 073-318 47 53


Mail: kontakt@landeryd.info