Aktuellt

AKTUELLT

Gillar du också gamla tåg? 

 

Tycker du att gamla byggnader är det bästa som finns?

Känner du kanske extra mycket för Halmstad - Nässjö Järnväg?

Eller vill du helt enkelt bara ha en meningsfull fritidssysselsättning?

 

Då är vår förening något för dig. Genom ett medlemsskap i Landeryds Järnvägsmuseum stödjer du inte bara vår förening, du har dessutom möjligheten att själv delta i verksamheten med att bygga upp Hallands läns enda järnvägsmuseum och dessutom ha trevligt och roligt samtidigt.

 

Hur blir jag medlem?

 

Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften, 200 kronor, alternativt 250 för familjemedlemsskap. På plusgirokonto 130 34 28-5. Betalningsmottagare är föreningen Landeryds Järnvägsmuseum. Glöm inte att tydligt ange namn, adress, telefon och gärna e-postadress om sådan finns.

INFORMATION

 

Medlemsmöte i stationen

Onsdag 23/1 -2019 kl 18:30

 

Årsmöte i Landeryds församlingshem

Lördag 9/3-2019 kl 11:00

13:00 NJ:s S-Å Bergholm kåserar i ord och bild om järnvägssverige A till Ö

 

Tågsläpp, öppet hus i lokstallet

Söndag 28/4 -2019, kl 10:00-16:00

 

 

 

Medlemsutskick 

Vinter 2018

 

Bästa LJM-medlem/-medlemmar!

 

Styrelsen för Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum vill tacka Dig/Er för Ditt/Ert medlemskap och stöd under 2018. Vi hoppas att Du/Ni gärna förnyar medlemskapet för nästa år. Ett extra tack går till de medlemmar som genom aktiva arbetsinsatser under året bidragit till att föra föreningen framåt, exempelvis genom att åka konduktör eller sälja biljetter under Tågdagarna, tjära trävirket på

vändskivan, röja buskar på bangården, fylla glykol i diesellokets kylare, laga fönster i lokstallet, uppdatera hemsidan eller koka varmkorv under arbetsdagarna!

 

Styrelsens fokus under 2018 har varit tre-delat; att få igång föreningsverksamheten i vid bemärkelse, att stärka föreningens ekonomi samt att återskapa Tågdagarna i Landeryd. Detta tre-delade fokus kommer att bestå under nästa år, och vi hoppas att alla nuvarande medlemmar – och helst många nya! – vill vara med på den fortsatta resan.

 

Hållplatser under 2019:

23 januari: Medlemsmöte i stationshuset kl 18.30.

Teknikhistorikern och författaren Bengt Spade, med många minnen från Landeryd och HNJ, talar och visar bilder. Fika.

 

9 mars: Årsmöte i församlingshemmet i Landeryd kl 11.00. Efter mötet kåserar Sten-Åke Bergholm, Nässjö Järnvägsmuseum, i ord och bild på temat ”Järnvägssverige från A till Ö”. Lunch serveras mot låg avgift, eftermiddagskaffet är gratis.

 

28 april: Tågsläpp 2019. Öppet hus i lokstallet, dressincykling och gratis kaffe.

 

7-8 sept: Tågdagarna i Landeryd. Dessutom ett antal arbetsdagar, som annonseras på www.landeryd.info och Facebook. Välkomna!

 

VAR MED OCH FYLL FORDONSFONDEN!

 

Styrelsen har beslutat inrätta en fond – Fordonsfonden – för att samla in pengar till renovering av fordon, i första hand vårt ånglok B1312 som behöver nya tuber för att komma i trafik igen. Alla bidrag välkomnas, stora som små. Bidrag från enskild på minst 1 000 kr och från företag på minst 5 000 kr premieras med ett numrerat certifikat i A4-format med järnvägsmotiv. Certifikatet kommer att gälla som fribiljett för en person (för företag fem personer) och ge diverse andra förmåner vid den första persontågsresan med

B1312 efter tubbytet. Alla som bidrar en eller flera gånger till fordonsfonden – oavsett belopp – kommer att få sitt namn i en presentationsskrift om loket i samband med nämnda premiärresa. Glöm därför inte att ange ”Fordonsfonden” och avsändarnamn vid inbetalning till Fordonsfonden, såvida du inte vill vara anonym förstås. Bidragstakten avgör när loket blir körklart!

 

Medlemskap och bidrag till Fordonsfonden betalas till LJM Plusgirokonto 130 34 28-5. Medlemskap för 2019 kostar 200 kr, för familj 250 kr. Vi ser gärna att medlemsavgiften för 2019 är oss tillhanda senast den 1 februari 2019. Vid familjemedlemskap v g ange samtliga familjemedlemmar, som innefattas i medlemskapet.

 

OBS! Har Du/Ni bytt e-postadress sedan 2013, v g skicka Din/Er nuvarande adress till LJM medlemsregistrator

Kerstin Folkeson, kerstin.folkeson@landeryd.info

Kontakta oss


 

Landeryds Järnvägsmuseum

Hyltevägen 6

314 94 LANDERYD

 

Email: kontakt@landeryd.info

 

Telefon: 073-318 47 53

 

Copyright © LJM all rights reserved.