Aktuellt

AKTUELLT

Gillar du också gamla tåg? 

 

Tycker du att gamla byggnader är det bästa som finns?

Känner du kanske extra mycket för Halmstad - Nässjö Järnväg?

Eller vill du helt enkelt bara ha en meningsfull fritidssysselsättning?

 

Då är vår förening något för dig. Genom ett medlemsskap i Landeryds Järnvägsmuseum stödjer du inte bara vår förening, du har dessutom möjligheten att själv delta i verksamheten med att bygga upp Hallands läns enda järnvägsmuseum och dessutom ha trevligt och roligt samtidigt.

 

Hur blir jag medlem?

 

Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften, 200 kronor, alternativt 250 för familjemedlemsskap. På plusgirokonto 130 34 28-5. Betalningsmottagare är föreningen Landeryds Järnvägsmuseum. Glöm inte att tydligt ange namn, adress, telefon och gärna e-postadress om sådan finns.

Arbetsdagar


Arbetsdag 2/3 9-14 i lokstallet


Arbetsdag 6/4 9-14 i lokstallet


Arbetsdag 4/5 9-14 i lokstallet


Arbetsdag 1/6 9-14 i lokstallet


Arbetsdag 6/7 9-14 i lokstallet


Arbetsdag 3/8 9-14 i lokstallet


Arbetsdag 31/8 9-14 i lokstallet


Arbetsdag 5/10 9-14 i lokstallet

Möten och Evenemang


Årsmöte i Landeryds församlingshem Lördag 9/3

kl 11:00, 13:00 NJ:s S-Å Bergholm kåserar i ord och bild om järnvägssverige A till Ö


Tågsläpp, öppet hus i lokstallet

Söndag 28/4, kl 10:00-16:00


Tågdagarna i Landeryd 7/9-8/9

Medlemsmöte

Vinter/vår 2019

 Medlemsmöte nr 1-2019, 23 januari 2019, Landeryds station. 18,30-21,00

Närvarande: Totalt 29 st, kaffe och kaka serverades. PYB = Per-Yngve Bengtsson.


1 Mötets öppnande.

Ordförande PYB hälsade medlemmarna och föredragare Bengt Spade välkomna och förklarade medlemsmötet öppnat.


2 Fastställande av dagordning. 

Inga tillägg gjordes.


3 Val av mötesordförande. 

Enhälligt val på sittande PYB.


4 Styrelsens arbete 2018.

 1. 2018 har 9 st. styrelsemöten avverkats, noterbart är att en vald aldrig deltagit.
 2. Årsmötet 2019 går av stapeln lördagen den 9 mars i Landeryds församlingshem. Efter årsmötet serveras en enkel lunch till lågt pris, därefter blir det tåg-kåseri av  Sten-Åke Bergholm från Nässjö Järnvägsmuseum i ord och bild, samt kaffefika.
 3. Tågsläpp 2019 arrangeras söndag 28 april.  
 4. Den nya LJM-styrelsen har haft ett 3-delat fokus: 1) att få igång föreningens verksamhet, 2) att stärka föreningens ekonomi, 3) att åter arrangera Tågdagarna i Landeryd. Detta 3-delade fokus kommer att gälla också under 2019.
 5. Lokstallet har städats och rutor som trillat bort är återmonterade med nya rutor och fönsterbågar är tätade, här återstår att finputsa tätningarna. Det har även målats en del bl. a. i de gamla wc/omklädningsrummen.
 6. De 2 gamla HNJ-vagnarna har blivit fram rangerade från buskarna på spår 6 till kolaspåret och boggie-vagnen Dfo26 (SJ Dfo11 3877 byggd av Atlas 1895, ombyggd till postvagn av HNJ 1937) har blivit taktäckt.  Godsvagnen G 891 som HNJ köpte från Tyskland ca 1910 ska komma in i stallet så det kan jobbas på den. Målet är att båda ska fixas till utställningsskick i första hand.
 7. Derome Trä har sponsrat med 2:a sorteringsvirke som främst har använts som takstolar att täcka de gamla boggie-vagnen med.
 8. 4 st. i styrelsen var uppe i Göteborg i november och träffade BJ för att diskutera lok och vagnar i Landeryd mm.
 9. Lokstallet blir plats för obemannad turistinfo under sommarmånaderna.
 10. Medlemantalet vid dags datum är 195 och då har 115 av dessa betalat.
 11. Ekonomin ligger just nu på ca 70.000:-. Stöd från Hylte Kommun och Region Halland kommer att likna 2018. Kulturbidrag från Hylte Kommun finns också med 2019.
 12. Fordonsfonden har rullat igång och det har redan kommit 12 bidrag. Beloppen ska brukas till att få igång Ångloket B 1312 genom att ge det nya tuber. Loket har en speciell och intressant historia eftersom det 1928 var med i den tragiska s k Länningeolyckan 5 km söder om Bollnäs med 11 omkomna och 40 skadade.  Se mer om olyckan på: www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=85623
 13. När det gäller TÅGDAGARNA 2019 planeras nyheter som något ångtåg till Hyltebruk för att sedan gå direkt till Landeryd. Vad gäller Tågdagarnas ekonomi måste ambitionen vara att den ekonomiska behållningen ökar för LJM, 2018 stannade den vad gäller tåg- och busstrafiken på cirka 10 000 kr efter biljettintäkter på cirka 220 000 kr. Det är styrelsens övertygelse att det med rätt beslut och åtgärder också ska kunna bli så. Totalt sett omsätter nämligen de båda evenemangsdagarna stora belopp och det vore därför intressant att göra en professionell undersökning av hur den lokala och rentav regionala ekonomin påverkas av Tågdagarna.
 14. Miljön i Landeryd med sina många järnvägshistoriska accenter är en stor tillgång för framtiden i olika avseenden. Potentialen ökade under fjolåret genom regeringens beslut att göra stationshuset, godsmagasinet och ba-förrådet till statligt byggnadsminne.
 15. Våghuset på bangården hoppas vi kunna återuppföra 2019.
 16. PYB berättade om vattentornet i Värnamo, som kanske behöver flyttas pga. bangårdsombyggnad. Kanske finns en liten möjlighet att det skulle kunna hamna i Landeryd.
 17. Rälsbussarna: En diskussion pågår med fordonens ägare om behovet av boggie-revison på dem inför att de åter sätts i trafik.  
 18. Liten diskussion om varför lokstallet ej är statligt byggnadsminne.


5 Arbetsdagar/aktiviteter.

1:a lördagen i varje månad mars-oktober från 9.00-till minst 14.00 är det arbetsdagar. Planerade aktiviteter f n är Årsmöte med tågkåseri lördag 9 mars, Tågsläpp söndag 28 april och Tågdagarna 7-8 september.


6 Nästa medlemsmöte.

Kommer styrelsen att själva planera in, troligen efter TÅGDAGARNA 2019.


7 Föredrag

Bengt Spade visade och berättade främst om 1960-talets Landeryd i ord och bild, ett avslutande mötesinslag, som var uppskattat och mycket intressant.


8 Mötets avslutande.

PYB tackade för visat intresse och avslutade mötet.


Vid protokollet…………………………………………………………………………………………..Peter Folkeson, sekr. 

VAR MED OCH FYLL FORDONSFONDEN!

 

Styrelsen har beslutat inrätta en fond – Fordonsfonden – för att samla in pengar till renovering av fordon, i första hand vårt ånglok B1312 som behöver nya tuber för att komma i trafik igen. Alla bidrag välkomnas, stora som små. Bidrag från enskild på minst 1 000 kr och från företag på minst 5 000 kr premieras med ett numrerat certifikat i A4-format med järnvägsmotiv. Certifikatet kommer att gälla som fribiljett för en person (för företag fem personer) och ge diverse andra förmåner vid den första persontågsresan med

B1312 efter tubbytet. Alla som bidrar en eller flera gånger till fordonsfonden – oavsett belopp – kommer att få sitt namn i en presentationsskrift om loket i samband med nämnda premiärresa. Glöm därför inte att ange ”Fordonsfonden” och avsändarnamn vid inbetalning till Fordonsfonden, såvida du inte vill vara anonym förstås. Bidragstakten avgör när loket blir körklart!

 

Medlemskap och bidrag till Fordonsfonden betalas till LJM Plusgirokonto 130 34 28-5. Medlemskap för 2019 kostar 200 kr, för familj 250 kr. Vi ser gärna att medlemsavgiften för 2019 är oss tillhanda senast den 1 februari 2019. Vid familjemedlemskap v g ange samtliga familjemedlemmar, som innefattas i medlemskapet.

 

OBS! Har Du/Ni bytt e-postadress sedan 2013, v g skicka Din/Er nuvarande adress till LJM medlemsregistrator

Kerstin Folkeson, kerstin.folkeson@landeryd.info

Kontakta oss

 

Landeryds Järnvägsmuseum

Hyltevägen 6

314 94 LANDERYD

 

Email: kontakt@landeryd.info

 

Telefon: 073-318 47 53

 

Copyright © LJM all rights reserved.