Aktuellt

AKTUELLT

Gillar du också gamla tåg? 

 

Tycker du att gamla byggnader är det bästa som finns?

Känner du kanske extra mycket för Halmstad - Nässjö Järnväg?

Eller vill du helt enkelt bara ha en meningsfull fritidssysselsättning?

 

Då är vår förening något för dig. Genom ett medlemsskap i Landeryds Järnvägsmuseum stödjer du inte bara vår förening, du har dessutom möjligheten att själv delta i verksamheten med att bygga upp Hallands läns enda järnvägsmuseum och dessutom ha trevligt och roligt samtidigt.

 

Hur blir jag medlem?

 

Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften, 200 kronor, alternativt 250 för familjemedlemsskap. På plusgirokonto 130 34 28-5. Betalningsmottagare är föreningen Landeryds Järnvägsmuseum. Glöm inte att tydligt ange namn, adress, telefon och gärna e-postadress om sådan finns.

Arbetsdagar


Arbetsdag 5/10 9-14 i lokstallet

Möten och Evenemang


Medlemsmöte 28/10 18:30 väntsalen i stationen 

Tack för Tågdagarna 2019!

Så kan vi börja summera Tågdagarna i Landeryd! Vad vi kan se lockade Tågdagarna 2019 ännu fler besökare/resenärer än i fjol, minst 11 000 beräknas ha passerat berörda orter. Ett stort och varmt tack till alla, utan Er skulle det inte bli några Tågdagar! 


Ett stort tack också till Nässjö Järnvägsmuseum som bemannade och körde veterantågen. Tack också till Magnus och Andreas Knutsson som rattade veteranbussarna och till tågklarerarna i Landeryd, Torup och Smålandsstenar vars flinka ställverksarbete är lika nödvändigt som vatten och kol till ångloken.

Tack också till Hallandstrafiken som körde två fullsatta Krösatåg från Halmstad till Landeryd. Infranords demonstration av spårunderhåll m m i Hyltebruk drog också stor publik, tack för den!


Ett stort tack går också till alla aktiva medlemmar i vår egen förening som arbetar hårt både före, under och efter Tågdagarna för att detta stora evenemang ska fungera, ett tack som gränslöst går vidare till alla våra samarbetspartners som Landeryds Samhällsförening och GoIF, Lions i Smålandsstenar, Torups Samhällsförening, Trafikverket, en lång rad företag inklusive Göran Fritzons Dynamit och Tore Hanssons T. Hus Bygg & Entreprenad, Bengt Spade, Nathalie Ruiz, Miia Kettunen, Hylte kommun och Region Halland m fl. Listan kan göras längre, men sammanfattningsvis ett jättetack till alla som på något sätt medverkat till det rika utbudet i och kring Tågdagarna! Ni är alla delaktiga i denna manifestation för och av vår bygd med bäring på järnvägens betydelse förr, nu och i framtiden.


Nu laddar vi inför 2020 då Tågdagarna arrangeras för 10:e gången. Tillsammans ska vi göra evenemanget ännu större, bättre och minnesrikt, eller hur?


Per-Yngve Bengtsson

Ordförande Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum

Landeryds Järnvägsmuseum tog hem priset Årets Landsbyggare 2019 med nedanstående motivering:


"Denna förening vinner priset p g a sitt nytänkande och nya idéer för sin förening, deras utomordentliga samverkansförmåga och bidrag till att sätta en positiv bild på den egna orten, som tidigare präglats av en nedåtgående spiral och avfolkningstrend. Nu har föreningen bidragit till en framåtanda, gemenskap och ett återkommande event med tusentals besökare. Under föregående år fick de se över sin ideella struktur för att dela upp ansvarsområdena på fler personer, vilket gör att de i år kommer tillbaka ännu starkare. Föreningen arbetar i dag intensivt med att hitta former för att utveckla sitt järnvägsmuseum till ett besöksmål som ännu mer än i dag fungerar och är attraktivt året runt.


Samverkar gör Landeryds Järnvägsmuseum med de flesta under Tågdagarna: exempelvis Lions, samhällsföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, lokala företag och tryckeri o s v. Restauranger och hotell marknadsförs med deras öppettider och vilka menyer de har. Försvaret brukar visa upp sin personal, Hallandstrafiken kör gratis extratåg från Halmstad till Landeryd, Räddningstjänsten är på plats, Svenska kyrkan anordnar gudstjänst i lokstallet, det är spelmansstämma och bygdespel. Det är kaffeservering och musik. Det finns uppemot 25-30 kringtjänster under Tågdagarna i Landeryd. Höstmarknaden i Torup har flyttat datum så att den hålls under Tågdagarna och Stora Enso brukar ha guidade visningar under Tågdagarna-evenemanget. Det är många som hakar på Tågdagarna-konceptet och det genererar både aktiviteter och intäkter i bygden.


Tågdagarna i Landeryd hade 8 000 besökare de senaste Tågdagarna. detta sätter Landeryd och andra berörda orter på kartan. Kunskapen om Tågdagarna finns långt utanför regionen och även i de nordiska länderna. På så vis bidrar föreningen till Hallands landsbygds attraktivitet! Samtidigt bidrar de till företags framväxt, som exempelvis restaurangen Mammas i Landeryd.


Grattis till Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum!

Grattis till ordföranden Per-Yngve Bengtsson, men också alla andra i Landeryds järnvägsförening och omnejd för att ni roddar Tågdagarna! Ett varmt TACK för att ni bygger Hallands landsbygd och gör den till en ännu skönare plats att leva och verka på!"

Kontakta oss

 

Landeryds Järnvägsmuseum

Hyltevägen 6

314 94 LANDERYD

 

Email: kontakt@landeryd.info

 

Telefon: 073-318 47 53

 

Copyright © LJM all rights reserved.